Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 73 m. Lisów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 31+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Busko Zdrój 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Lisów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2xpoj. Osobowy 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznaczyła objazdy. Pojazdy osobowe oraz ciężarowe kierowane są: kier. Busko-Zdrój w Lisowie na Maleszowa-Ługi-Suchowola-Chmielnik. Kierunek Kielce analogicznie. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:10 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 20:26

Komunikat jest ważny od 12-06-2023 20:35:00 do 12-06-2023 23:35:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania