Niesłyszący

2007 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2007

1.Budowa dróg gminnych:

- Odbudowa drogi gminnej nr 004385 T Skotniki Dolne-Folwark-Białe-Kobylniki w miejscowości Skotniki Dolne na długości 250 mb.

- Odbudowa drogi gminnej Nr 004382 T, działka Nr 531 w miejscowości Koniecmosty na długości 1000 mb.

- Odbudowa drogi gminnej Nr 004382 T, działka Nr 531 w miejscowości Koniecmosty na długości 500 mb. 

- Przebudowa odcinka drogi asfaltowej w m. Brzezie o dł. 85mb.
- Przebudowa odcinka drogi asfaltowej na osiedlu Gorysławice o dł. 125mb.

2. Odbudowa dróg dojazdowych do pól:

- Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Skotniki Górne – 450m.

- Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości  Szczerbaków - 270m.

- Remont dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w miejscowości  Gluzy - 370m.

- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości  Gorysławice - 270m.

3. Remonty dróg:

W roku 2007, zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów z poszczególnych sołectw, prowadzone były prace polegające na remoncie dróg głównie dojazdowych do pól, kopaniu rowów, remoncie i wymianie przepustów, wymianie i remoncie przystanków autobusowych /Hołudza, Wawrowice/.

4. Remont strażnic OSP:

- Remontu strażnicy OSP w Jurkowie  oraz utwardzenia placu przed budynkiem.

- Remont strażnicy OSP Łatanice.

5. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wiślica, Gorysławice, Jurków

Zakończono realizację projektu Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja Gm. Wiślica przez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu  – Etap I.  W roku 2007 wybudowano oczyszczalnię ścieków wraz z drogą dojazdową, 7,5  km sieci kanalizacyjnej, 4  przepompownie ścieków.