Niesłyszący

80 rocznica "Zielonej soboty"

12 czerwca o godz.7.00  odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych w 1943 roku przez Niemców mieszkańców Wiślicy, Gorysławic i Skawiny.

Zginęli : Tomasz Borowski lat 20, Szymon Gruca lat 47, Henryk Hontz lat 22 , Adolf Kamiński lat 20, Ludwik Skołyszewski lat 60 i Bronisław Lasak lat 20.

Następnie burmistrz MiG , przewodniczący Rady Miejskiej oraz sekretarz MiG, zapalili znicze i złożyli wieniec przy Pomniku ofiar hitlerowskiego terroru na Ziemi Wiślickiej.