Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

2008 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2008

1. Budowa dróg gminnych:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004383 T w miejscowości Wawrowice o długości 880 mb” – I etap wraz z odcinkiem drogi gminnej o dł. 100 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004383 T w miejscowości Wawrowice odcinek o długości 880 mb” – II etap  wraz z odcinkiem drogi gminnej o dł 100 mb.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów o długości 700 mb.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków o długości 425 mb.

2. Odbudowa dróg dojazdowych do pól:

- Odbudowa drogi w miejscowości Łatanice na długości 470m.

- Odbudowa drogi w miejscowości Skotniki Górne na długości 390m.

- Odbudowa drogi w miejscowości Gorysławice na długości 220m.

3. Remonty dróg i odbudowa rowów:

- Remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach z terenu gminy wg. zapotrzebowania złożonego przez radnych i sołtysów  przy zastosowaniu 1249 ton kamienia.

- Wykonanie kręgów drogowych przeznaczonych do odbudowy przepustów i zjazdów w ilości 170 szt.

- Remont drogi, kopanie rowu, prace koparką w m. Kuchary.

- Remont drogi dojazdowej do Szkoły  Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

- Odbudowa 800 mb rowu melioracyjnego w miejscowości Górki.

4. Realizacja projektu Stworzenie miejsc integracji we wsi Skorocice.

Gmina Wiślica rozpoczęła realizację przedmiotowego projektu pod koniec roku 2007.

Projekt obejmował:

- Remont zbiornika wodnego, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika oraz  
  uporządkowanie terenu rezerwatu.

- Roboty remontowo budowlane świetlicy wraz z wyposażeniem.

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy / budowa placu zabaw, boiska/.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Wiślica,
obejmująca swym zakresem następujące zadania:

- Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kilińskiego      
  ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana stolarki  
  okiennej.

- Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich - wymiana stolarki  
   okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie elewacji
   budynku wraz z dociepleniem, przebudowa schodów zewnętrznych.

- Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wymiana stolarki okiennej,
   wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem.

- Remont pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy.

6. Realizacja projektów w ramach Małej Odnowy Wsi ze środków Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach przedmiotowego projektu mogły być realizowane wnioski składane przez stowarzyszenia i rozliczane przy udziale gminy.

Zrealizowano dwa projekty:

- Stowarzyszenia „ Wiśliczanie” na zakup instrumentów muzycznych i sprzętu nagłaśniającego.
- OSP Wiślica na remont strażnicy oraz zakup instrumentów muzycznych.

7. Remont strażnic OSP

- Remont elewacji budynku OSP i gminy.

- Remont strażnicy OSP w Łatanicach.

8. Konserwacja malowideł ściennych w pomieszczeniu Muzeum budynku Domu Długosza