Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7n,Skarżysko-Kamienna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 50+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w. Skarżysko-Kamienna Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu ciężarowego. Straż Pożarna i Policja na miejscu zdarzenia. Na czas akcji gaśniczej jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Pojazdy, które utknęły w zatorze będą przepuszczone lewym pasem. Następnie na czas przepompowania paliwa z uszkodzonej ciężarówki Policja zamknie ponownie jezdnię. Pojazdy będą wtedy kierowane z w. Skarżysko-Kamienna Zachód starą S7 do w. Skarżysko-Kamienna Północ. Policja zakończyła objazd. Ruch odbywa się lewym pasem. Możliwe ponowne zamknięcie jezdni na czas holowania uszkodzonego pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:43 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: WCZK 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:03

Komunikat jest ważny od 14-06-2023 14:12:00 do 14-06-2023 18:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania