Niesłyszący

2010 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2010

1. Budowa dróg gminnych:

Zadanie 1

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków długości 255 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice długości 420 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gluzy działka długości 720 mb

Zadanie 2

- Odbudowa drogi gminnej w m. Kobylniki , dł. odcinka 500 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w m. Skotniki Dolne , dł. odcinka 370 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty , dł. odcinka 350 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w m. Jurków , dł. odcinka 590 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004391 T w m. Szczytniki, dł. odcinka 587 mb.

Zadanie 3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezie- Chotel Cz.  długość 550 mb.

Zadanie 4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice –Aleksandrów, długość 1430 mb.

2. Odbudowa dróg dojazdowych do pól

- Odbudowa drogi w miejscowości Łatanice na długości 300m.

- Odbudowa drogi w miejscowości Skotniki Górne na długości 260m.

3. Remonty dróg i odbudowa rowów

W roku 2010 prace związane z remontem 8,5 km dróg, transportem kamienia, remontem przystanków, kopaniem rowów melioracyjnych, zimowym utrzymaniem dróg itp. 

Na wyzej wymienione prace złożyło się między innymi:

Kopanie rowów – 5995 mb.

Dowóz piachu -130 ton.

Praca koparki i samochodu 319 godz. / w tym przy usuwaniu skutków powodzi 228 godz./

Praca równiarką 187 godz.

Transport kamienia 2677 ton.

Montaż kręgów na przepustach – 323 szt.

4. Realizacji projektu Urządzenie miejsc integracji społecznej w miejscowościach Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice.

- Remont świetlicy wiejskiej w Skotnikach Górnych wraz z zagospodarowaniem  
  terenu.

- Utworzenie świetlicy wiejskiej w Skotnikach Dolnych wraz z zagospodarowaniem  
  terenu.

- Remont świetlicy wiejskiej w Łatanicach wraz z zagospodarowaniem terenu.           

5. Budowa sieci wodociągowej

W miejscowości Skorocice – Aleksandrów  przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  wybudowano 5437 mb sieci wodociągowej oraz 15 szt. przyłączy o długości 517 mb.

6. Przebudowa budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy

W celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano przebudowę SZOZ w Wiślicy finansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Gminy Wiślica.

7. Projekt Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m.  Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”

Rozpoczęto realizację w/w projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W roku 2010 wykonano 7,2 km sieci kanalizacyjnej na planowane 17,05 km.

8. Realizacja projektów w ramach Małej Odnowy Wsi ze środków Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Remont stadionu sportowego w Wiślicy - remont ogrodzenia i montaż siedzisk plastikowych.

9. Remont strażnic OSP

- Remont budynku OSP Jurków.

- Remont budynku OSP w Łatanicach.

10. Inwestycje drogowe / drogi i chodniki przy drogach powiatowych/  przy udziale środków gminy Wiślica.

- budowa chodnika w m. Jurków.

- budowa chodnika w m. Szczerbaków.

- budowa chodnika w m. Szczytniki.

- Przebudowa drogi w m. Skorocice- Łatanice.

- Przebudowa drogi w m. Skotniki Górne.

- Przebudowa drogi w m. Jurków.