Niesłyszący

2011 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2011

1. Budowa dróg gminnych:

Zadanie : Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony Zagórze długości 990 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony  dz. Nr 272, 531 na długości  250 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w m. Gorysławice dz. nr 470 na długości 265 mb.

- Odbudowa drogi gminnej w m. Szczytniki dz. nr 825 na długości 180 mb.
- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezie dz. Nr 211 na długości  385 mb.

- Odbudowa drogi gminnej  Nr 004386 T  Skorocice- Aleksandrów na długości 1550 mb.

- Remont drogi gminnej w m. Skotniki Dolne dz. nr 231/1 długości 280 m.

- Remont drogi gminnej w m. Skotniki Dolne dz. nr 402 długości 280 m.

- Remont drogi gminnej w m. Skorocice dz. Nr 206 na długości 300 m.

- Remont drogi gminnej w m. Górki dz. Nr  417, 418, 419 na długości 620 m.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Hołudza dz. Nr 158/2  na długości 560 m.

Zadanie: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004388T Chotel Czerwony – Zawierzbie na długości 950 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004378T Bilczów – Poddębie na długości 940 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 004384T Skotniki Górne przez wieś na długości 1320 mb.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Złota w Wiślicy dz. Nr 319/3 na długości 220 mb.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorysławice dz. Nr 448/4 na długości 215 mb.

Zadanie :

- Odbudowa drogi w miejscowości Ostrów na długości 95m.

2. Odbudowa dróg dojazdowych do pól

- Odbudowa drogi w miejscowości Szczerbaków na długości 300m.

3. Remonty dróg i odbudowa rowów.

W roku 2011, zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów z poszczególnych sołectw prowadzone były prace polegające na remoncie dróg głównie dojazdowych do pól, kopaniu rowów, remoncie i wymianie przepustów.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W miejscowościach: Kobylniki- Wiśniówki, Skorocice, Chotel Czerwony, Jurków, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Gluzy, Łatanice  przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  wybudowano 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Projekt Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m.  Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II”.

W roku 2011 wykonano 10 km sieci kanalizacyjnej, przepompownie ścieków – 10 szt, modernizację oczyszczalni ścieków oraz przyłącza do gospodarstw domowych.

6. Inwestycje drogowe / drogi i chodniki przy drogach powiatowych/  przy udziale środków gminy Wiślica.

- budowa chodnika w m. Jurków,

- budowa chodnika w m. Szczerbaków,

- budowa chodnika w m. Szczytniki,

- Przebudowa drogi w m. Skorocice- Łatanice,

- Przebudowa drogi w m. Skotniki Górne,

- Przebudowa drogi w m. Jurków.