Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7k.

Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 9+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Jaworznia 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Pojazd osobowy uderzył w bariery. W miejscu kolizji na odcinku około 100 metrów zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawy pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-23 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:16 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 09:28

Komunikat jest ważny od 23-06-2023 09:16:00 do 23-06-2023 11:16:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania