Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych (szczególnie w zlewni górnej Nidy).

Komunikat jest ważny od 23-06-2023 08:00:00 do 23-06-2023 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania