Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Woj. świętokrzyskie: zlewnie Nidy i Czarnej. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 24-06-2023 00:00:00 do 24-06-2023 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania