Niesłyszący

Najważniejsze inwestycje i remonty w latach 2003 – 2012.

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

Wykonano 65 km nowych dróg gminnych o wartości 9.456.028 zł

Wykonano ok. 26,4 km dróg powiatowych przy udziale środków gminy Wiślica
w miejscowościach: Szczytniki, Jurków, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice, Chotel Cz. Gluzy, Hołudza, Sielec, Gorysławice – Chotel.

Wykonano 6,970 km dróg dojazdowych do pól o wartości 823.951 zł

Wyremontowano odcinki dróg gminnych, wewnętrznych, polnych, chodniki zamontowano nowe oprawy oświetleniowe  oraz odbudowano  35,147 km rowów melioracyjnych i przydrożnych  za kwotę 2.302.716 zł

Wyremontowano świetlice i strażnice OSP w 18 miejscowościach za kwotę 2.878.066 zł

Wybudowano oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną w 7 miejscowościach o dł. 46,7 km oraz 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości  19.673.697 zł

Wybudowano 7,808 km sieci wodociągowej o wartości 691.235 zł

Wyremontowano i wyposażono  budynki szkół, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, wykonano tereny rekreacyjne, promocja gminy, itp. za kwotę 3.600.966 zł

z tego:

- Urządzenie Placu sportowo rekreacyjnego – 1.114.057 zł

- Remont Ośrodka Zdrowia 870.650 zł

- Remont Szkoły Podstawowej w Wiślicy – 440.587 zł