Niesłyszący

Wartość inwestycji w latach 2003-2012 .

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

Łączna wartość inwestycji w latach 2003-2012 wyniosła 39.076.199 zł

Pozyskane środki zewnętrzne na realizację inwestycji:  22.829.359 zł

w tym:

1. Program SAPARD - 528.356 zł

2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 10.590.768 zł

3. Regionalny Program Operacyjny - 2.820.923 zł.

4. Sektorowy Program Operacyjny – 900.000 zł

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.606.885 zł

6. Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – 494.977 zł.

7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 4.344.123 zł

8. Inne / PFRON, Marszałek Województwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Ministerstwa, Stowarzyszenie G-5/ - 1.543.327 zł