Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK-S7 w m. Tokarnia

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 5+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Kraków; w. Kielce Południe- w. Brzegi 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Tokarnia 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 6 15. Data powstania zdarzenia: 2023-06-29 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:14 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:14

Komunikat jest ważny od 29-06-2023 12:30:00 do 29-06-2023 18:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania