Niesłyszący

Złote Gody 2023

30 czerwca 2023 r. na hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył 15 parom świętującym 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski. Jubilaci otrzymali także z rąk Posła na Sejm Krzysztofa Lipca, wicewojewody Rafała Nowaka oraz Przewodniczącego  Rady Miejskiej Jacka Gocyka  listy gratulacyjne, legitymacje oraz kwiaty. Uzdrowisko Busko-Zdrój obdarowało pary zestawami kosmetyków. 

Burmistrz złożył dostojnym jubilatom życzenia, wielu dalszych lat w zgodzie i szczęściu oraz kolejnych okrągłych jubileuszy.

O piękną oprawę tego dnia zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”, który zaprezentował widowisko obrzędowe „Wiślickie wesele”. Uroczystość uświetnił swoim występem także Tolek Jabłoński.