Niesłyszący

Ostrzeżenie: Upał

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 16°C.

Komunikat jest ważny od 09-07-2023 07:00:04 do 10-07-2023 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania