Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, Lipnik - Łoniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 109+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik (DK77) - Łoniów (DK79) 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Byszówka 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. Oczekiwanie na przyjazd holownika. W miejscu zdarzenia Służba Drogowa kieruje ruchem wahadłowo. Pojazd stoi w dosyć niebezpiecznym miejscu na łuku drogi. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służba Drogowa kieruje ruchem wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:24 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 11-07-2023 15:42:00 do 11-07-2023 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania