Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7r m. Mnichów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 14+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Brzegi - w. Jędrzejów Północ 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Mnichów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jeden pas ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:07 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: WCZK, GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 18:10

Komunikat jest ważny od 11-07-2023 18:31:00 do 11-07-2023 21:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania