Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 9 m. Lubienia

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 48+520 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ostrowiec Świętokrzyski - Radom 5. Kierunek: - 6. Miejscowość zdarzenia: Lubienia 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x pojazd ciężarowy, 1x pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje na objazd: w Rudniku DK 42 do Starachowic - DW 744 - Tychów Stary - do DK 9 m. Pastwiska. W przeciwnym kierunku tą samą trasą. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-17 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:14 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:14

Komunikat jest ważny od 17-07-2023 14:35:00 do 17-07-2023 17:35:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania