Niesłyszący

Prace kanalizacyjne prowadzone w Wiślicy