Niesłyszący

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nową umowę na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim .

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy europejskich działa na terenie całej Polski w ramach projektu finansowanego z krajowego programu Pomoc Techniczna 2021-2027. Obecnie sieć składa się z 48 głównych – zlokalizowanych w stolicach województw oraz lokalnych w wybranych miastach powiatowych. Sieć świadczy jednolite, wystandaryzowane usługi informacyjne i promocyjne, dotyczące wszystkich programów wdrażanych w ramach Umowy Partnerstwa. Charakter i zakres tych usług jest rozszerzony w stosunku do lat poprzednich z perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020.

W województwie świętokrzyskim działają dwa punkty:

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

Dodatkowym wsparciem jest Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej, który odpowiada za informację i promocję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Więcej o funduszach europejskich tutaj : www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

fundusze-europejskie-679x350.jpeg