Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42,-Stąporków.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 227+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Końskie - Skarżysko Kamienna. 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Stąporków 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany pas ruchu w k. Skarżyska-Kam. Policja na miejscu kieruje ruchem wahadłowo. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-20 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:13 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 13:14

Komunikat jest ważny od 20-07-2023 13:13:00 do 20-07-2023 15:13:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania