Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK-S7, m. Łączna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 12+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Zalezianka - w. Suchedniów 5. Kierunek: Radom 6. Miejscowość zdarzenia: Łączna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Na czas wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu Policja zablokuje prawy pas ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywać się będzie lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-21 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:32 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 21-07-2023 16:45:00 do 21-07-2023 17:35:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania