Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej od 14:00/24.07.2023 do 07:00/25.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).  W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Komunikat jest ważny od 24-07-2023 10:40:00 do 25-07-2023 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania