Niesłyszący

Tereny zielone oraz rekreacyjno – turystyczne przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy