Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-S7n w Skarżysku-Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 49+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Radom; w. Skarżysko Kamienna Zachód- w. Skarżysko Kamienna Północ 5. Kierunek: Radom 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Uderzenie poj. osobowego w bariery energochłonne 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem prawym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:09 17. Źródło uzyskania informacji: PSP

Komunikat jest ważny od 24-07-2023 20:32:00 do 24-07-2023 22:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania