Niesłyszący

VI Bieg Rolnika

Bieg rolnika.jpeg

 

Program VI Biegu Rolnika

 

  1. Organizator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Urząd Gminy Miedzna Góra

Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk

 

2.Miejsce i termin

27.08.2023r., godz. 14.00

 

Program:

12.00 – 13.45 – rejestracja uczestników na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego

14.00 – 15.00 – VI Bieg Rolnika

15.00 – rozpoczęcie X edycji Święta Pieroga Świętokrzyskiego

 

Trasa biegu: Bobrza – Wyrowce – Ćmińsk - Bobrza i zostanie oznakowana przez organizatorów. Uwaga: Dekoracja medalowa uczestników odbędzie się po ukończeniu biegu

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. W biegu może wziąć udział osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może wystartować w biegu jedynie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych w formie oświadczenia. Uczestnicy w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej, jest jednoznaczne z akceptacją programu.

 

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://dostartu.pl/vi-bieg-rolnika-v9513, w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach do dnia imprezy  oraz w dniu imprezy,  od godz. 13.00 do godz. 14.00 na stoisku KRUS w Bobrzy - w zależności od wolnych miejsc. Po rejestracji należy dokonać opłaty startowej w wysokości 20zł. (dwadzieścia złotych) na konto stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk. Do weryfikacji uczestników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 319 132, e-mail:

Uwaga: Interpretacja Programu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne, wynikające z uczestnictwa w biegu, rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów.

 

4. Klasyfikacja i nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale VI Biegu Rolnika. Nie prowadzi się klasyfikacji miejsc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie związanym z bezpieczeństwem pracy na wsi – najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Kielcach.

 

5. Kontakt

Arleta Bracha tel. 519 319 132, 41 348 19 47, e-mail: