Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnia Łagowicy od 05:50/26.07.2023 do 10:00/27.07.2023. Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych obserwuje się i prognozuje utrzymywanie przekroczenia stanu ostrzegawczego na stacji Mocha na rzece Łagowica.

Komunikat jest ważny od 26-07-2023 05:50:00 do 27-07-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania