Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY (1 stopień) na obszarach: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Kamiennej od 12:00/26.07.2023 do 08:00/27.07.2023. W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym w tym również opadami burzowymi, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 26-07-2023 12:00:00 do 27-07-2023 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania