Niesłyszący

Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz biblioteki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.