Niesłyszący

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytniki oraz wodociągu w miejscowości Skorocice

logo-okkkk.png

Gmina Wiślica zrealizuje  projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Szczytniki oraz wodociągu w miejscowości Skorocice" w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji   w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość zadania wyniosła 4 832 727,05 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 3 929 046,00 zł.