Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7n,

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 54+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Skarżysko-Kamienna Zachód - w. Skarżysko-Kamienna Południe 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu. Na odcinku około 300 metrów zablokowany prawy pas. Ruch odbywa się lewym pasem. Pojazd jest zabezpieczony przez służbę drogową. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd dostawczy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-07-28 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:24 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 28-07-2023 17:47:00 do 28-07-2023 19:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania