Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Czarna Nida od 22:36/28.07.2023 do 10:00/29.07.2023. Na stacji Słowik na rzece Bobrza w zlewni Czarnej Nidy obserwuje się i nadal są prognozowane wzrosty stanu wody powyżej progu ostrzegawczego. Możliwe jest krótkotrwałe osiągnięcie stanu alarmowego. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 28-07-2023 22:35:00 do 29-07-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania