Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

IMGW-PIB OSTRZEGA: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 Zlewnie dopływów Wisły od 12:00/29.07.2023 do 09:00/30.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Jednocześnie w przypadku wystąpienia opadu burzowego w profilach obecnie notujących przekroczenie stanów ostrzegawczych spodziewane są ponowne wzrosty z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 29-07-2023 12:00:00 do 30-07-2023 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania