Niesłyszący

Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.