Niesłyszący

Nabór wniosków w ramach projektu "Reaktywacja"

Zmiana warunków finansowych i nowy nabór do projektu Reaktywacja!

Informujemy, że w najnowszym naborze wniosków do projektu REAKTYWACJA obowiązywać będą nowe założenia finansowe. Na jedno stanowisko pracy Pracodawca może uzyskać aż 30 000 zł netto.

Od 10 sierpnia 2023r. rusza rekrutacja do projektu. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach 10-28.08.2023r. 

Dokumenty można składać w Biurze Projektu, ul. Studencka 1, 25-401 Kielce od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich.

Osoby bezrobotne i przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM i ZASADAMI REFUNDACJI znajdującymi się w zakładce Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 590 974
lub e-mail: .

Projekt skierowany jest do:

  • osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), powyżej 29 roku życia., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)
  • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe/ indywidualny plan działania (4 godziny na uczestnika Projektu);
  • Refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 30 000,00 PLN netto. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie 6 600,00 PLN netto.