Niesłyszący

Stworzenie miejsc integracji w miejscowości Skorocice