Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

MGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły od 18:00/05.08.2023 do 10:00/06.08.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.  Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Komunikat jest ważny od 05-08-2023 17:55:00 do 06-08-2023 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania