Niesłyszący

Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich