Niesłyszący

Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy