Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79 msc. Tarłów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 154+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Gr.województwa świętokrzyskiego-Sandomierz 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Tarłów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów, droga zablokowana. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Objazd drogami lokalnymi 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4 15. Data powstania zdarzenia: 2023-08-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 22:20 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja, GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji

Komunikat jest ważny od 14-08-2023 22:41:00 do 15-08-2023 02:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania