Niesłyszący

Chodniki na ul. Kilińskiego w Wiślicy