Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wód

IMGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wód/1 zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej od 22:28/18.08.2023 do 07:00/19.08.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Komunikat jest ważny od 18-08-2023 23:00:00 do 19-08-2023 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania