Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnia Wisły, od 22:25/18.08.2023 do 07:00/19.08.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 18-08-2023 22:25:00 do 19-08-2023 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania