Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW-PIB OSTRZEGA: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1, zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej od 12:00/19.08.2023 do 03:00/20.08.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz krótkotrwale alarmowych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 19-08-2023 11:00:00 do 20-08-2023 03:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania