Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK-S7E m. Kajetanów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7E 3. Pikietaż: 4+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Północ - w. Barcza 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Kajetanów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek drogowy 8. Opis zdarzenia: Zderzenie trzech pojazdów osobowych. Policja odblokowała ruch prawym pasem. Pojazdy jadące od strony DK73 mają możliwość zjazdu na starą S7 do w. Barcza. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-08-20 16. Godzina powstania zdarzenia: 21:44 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 20-08-2023 22:15:00 do 21-08-2023 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania