Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Wybory do Izb Rolniczych - 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wiślicy o obsadzeniu bez przeprowadzenia głosowania wyznaczonego na dzień 24 września 2023 r. w okręgu wyborczym Nr 8 w Wiślicy do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

PDF2_OBWIESZCZENIE_O_OBSADZENIU_MANDATOW.pdf (67,97KB)

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wiślicy o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 8 w Wiślicy do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

PDF1_OBWIESZCZENIE_ZAREJESTROWANI_KANDYDACI.pdf (58,90KB)]

UCHWAŁA NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - pobierz


Wiślica, 23.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WIŚLICY INFORMUJE, ŻE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WIŚLICA, UL. OKOPOWA 8, 28-160 WIŚLICA, W POKOJU NR 1 JEST UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU SPIS CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 W WIŚLICY.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Wiślicy

/-/ Jacek Balicki

 


Okręg Wyborczy Nr 8 w Wiślicy

I N F O R M A C J A

Okręgowa Komisja Wyborcza w Wiślicy

w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

podaje do publicznej wiadomości informację  o  składzie komisji,  swojej  siedzibie  i  pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

 

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Wiślicy.

1. Jacek Balicki – Przewodniczący

2. Marek Gaweł – Zastępca Przewodniczącego,

3. Anna Kafara– Sekretarz,

Członkowie:

4. Agata Śliwa,

5. Małgorzata Syrkiewicz.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Wiślicy dyżury  pełni  w  dniach poniedziałek – piątek w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica tj. 7.00 – 15.00 do 22 września 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej przyjmowane są do dnia 4 września 2023 roku do godz. 15.00, natomiast zgłoszenia w dodatkowym naborze przyjmowane są najpóźniej do 8 września 2023 r. do godz. 15.00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 11 - tel. 413690902, faks 413690901.

Wybory do Rad Powiatowych odbędą się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, dnia 24 września 2023 roku w godzinach 8.00 – 18.00.

Wiślica,  2023-08-21

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Jacek Balicki