Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7e

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 1+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza - w. Zalezianka 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Gruszka 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-08-21 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:47 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 21-08-2023 13:59:00 do 21-08-2023 16:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania