Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7k

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 10+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Jaworznia 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria samochodu - wymiana koła. Patrol FB Serwis zabezpiecza pojazd. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-08-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:04 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 24-08-2023 15:24:00 do 24-08-2023 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania