Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na DK 79 w m. Koprzywnica

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 203+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz-Kraków 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Koprzywnica 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Wypadnięcie pojazdu ciężarowego z jezdni. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana. PSP na miejscu zdarzenia. 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Brak informacji. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-07 16. Godzina powstania zdarzenia: 21:48 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 07-09-2023 21:48:00 do 07-09-2023 23:48:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania