Niesłyszący

Uroczyste otwarcie drogi w Sielcu

W dniu 14 września nastąpiło przecięcie wstęgi na nowo przebudowanej drodze w miejscowości Sielec. W uroczystym otwarciu udział wzięli : Starosta Buski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Burmistrz MiG Wiślica, Radny MiG Wiślica, Radna Powiatowa a także pani Sołtys Sielca, mieszkańcy oraz Wykonawca.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś, które dofinansowano w kwocie 1.282.053,84 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład PGR . Poszerzono i wykonano nową nawierzchnię drogi, wykonano pobocze, odmulono rowy, przebudowano skrzyżowanie, wykonano zjazdy do posesji, zamontowano przystanki oraz perony przystankowe z kostki betonowej, wymieniono oznakowania pionowe i poziome.

Przebudowa drogi podniosła parametry techniczne a także bezpieczeństwo dla jej użytkowników.